PRIVACY POLICY

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Je gebruiken jouw gegevens alleen om jou goed van dienst te zijn. Je kunt er zeker van zijn dat we jouw vertrouwen niet zullen beschamen.

Wat doen we met jouw gegevens? Wanneer je een bestelling plaatst, hebben we jouw naam, e-mailadres, factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om jouw bestelling uit te voeren en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Onze webshop is ontwikkeld met softwear van Ccv. Je persoonsgegevens die je ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Ccv heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.Ccv is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Ccv. Wij delen jou naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Ccv. Wij delen jou naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Jou persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Ccv is tot geheimhouding verplicht en zal jou gegevens vertrouwelijk behandelen. Ccv gebruikt jou persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Wij bewaren jou gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jou klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jou (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jou pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jou naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jou gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zullen deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Wij en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Wanneer je een review over ons schrijft, kan je zelf kiezen of je jouw naam of andere persoonlijke gegevens openbaar maakt.

Mocht je nog vragen hebben over onze Privacy Policy, dan horen wij dat graag. Wij helpen je ook graag verder wanneer je informatie wilt hebben over welke gegevens bij ons bekend zijn of wanneer je die wilt wijzigen of verwijderen.

Oktober,2018